Christer o Elisabeth

Upplösning
Kostnader:  Elnätskostnad:   kr/år

Elöverföring:   öre/kWh (eller det dubbla???)

Elkostnad:   öre/kWh

Energiskatt:   öre/kWh