Lundin-Gauffin, hemmet
Christer o Elisabeth

 

Öljäsning

 

 


Antal medelvärden :

Gränsvärde neråt (ta bort små felvärden):