Lundin-Gauffin, hemmet
Christer o Elisabeth

 

Öljäsning


Aktuell temp (4.94 °C) klockan 4:41 den 23/04


 

 


Antal medelvärden :

Gränsvärde neråt (ta bort små felvärden):