Lundin-Gauffin, hemmet
Christer o Elisabeth

 

ÖljäsningStart temp (9.19 °C) uppnådes klockan 17:31 den 24/05 (7 dagar, dagar, 22 timmar och 24 minuter sen)

Aktuell temp (9.88 °C) klockan 15:55 den 1/06 (klar ~ 19/8 1:31, 2020)


 

 


Antal medelvärden :

Gränsvärde neråt (ta bort små felvärden):