Christer o Elisabeth

Släktkrönika av Hans Lundgren.

 

 

Bilden föreställer originaletiketten från Christianstads Spritförsäljnings Aktiebolag. [Del 3 av 3] Gustaf Reinhold Gauffin föddes den 4 april 1799. Han föddes i Östads socken i Ale härad i älvsborgs län. Östad upphörde att vara egen kommun 1952 och tillhör idag Lerums kommun. Vi befinner oss alltså några mil NO om Göteborg vid stranden av sjön Mjörn.

 

Gauffins pappa var löjtnant vid Nerikes och Wermlands regemente, ett regemente som kom att heta I 22 och senare I 2, och pappan hette Sven Adolf. Mamman hette Brita och var född Wessel.

 

Den lille Gauffin undervisades först hemma, men gick sedan i skola i Alingsås och antogs vid fjorton års ålder som elev vid apoteket Kronan i Göteborg. Apotekaren hette Cavallin - som man gjorde på den tiden - och vid 19 års ålder fick den lille Gustaf avlägga farmacie-studiosi-examen och anställdes som andre receptarie på samma apotek.

1821 flyttade han till Lund och blev receptarie på Akademiapoteket, för övrigt Sveriges femte äldsta apotek grundat 1627. Det nuvarande namnet är Svanen, ett apotek som flera av oss understundom besökt flitigt. Apoteket drevs då av Carl Erland Colliander.

 

1826, 27 år gammal begav sig Gauffin till Huvudstaden för att avlägga apotekarexamen. Examen blev det året därpå och examinator var ingen mindre än den bekante, 20 år äldre östgöten, Jöns Jacob Berzelius.

 

Gauffin flyttade igen, först till Örebro och sedan åter till Lund tills han 1828 kunde köpa ett eget apotek i Simrishamn (Cimbrishamn). Köpeskillingen var 10 000 riksdaler, vilket motsvarar ungefär 1,3 miljoner i dagens penningvärde.

 

Gauffin gifte sig 1831 med den 11 år yngre Mimmi Carolina Solberg och de fick tolv barn. Tre av sönerna blev apotekare och en av döttrarna gifte sig med en apotekare.

 

Gauffin lyckades väl med rörelsen i Simrishamn och åtta år senare kunde han på auktion köpa apoteket i Kristianstad. Priset denna gång var 71 000 riksdaler, vilket idag motsvarar 5,3 miljoner.

 

Gauffin var en aktiv samhällsmedborgare. Han var ledamot av såväl kyrkorådet, fattigvården och sundhetsnämnden. För sitt samhälleliga engagemang utnämndes han 1863 till riddare av Vasaorden. Denna orden hade instiftats av Gustav III knappt hundra år tidigare och tilldelades som "...vedermäle för förtjänster inom jordbruk, bergshantering, konst, handel och industri, för nyttiga skrifter i dessa ämnen samt för väl förrättade allmänna värf och uppdrag" som det står i statuterna.

 

Han lämnade apoteket 1857 till sin son Georg Jakob och flyttade 1868 ut på landet till gården Ljungarum i Mellby socken söder om Hässleholm, men lämnade den 1873 och flyttade till Lund.

 

Där dog han den 24 oktober 1890 i den aktningsvärda åldern av 91 år. Hustrun Mimmi dog ett år senare, 1891.

 

Gauffins farfar och farfars far kom från Uppland, liksom många valloner vars förfäder invandrat till Sverige. Farfars far, Thomas Gauffin, var född i Vattholma 1691. Dennes farfars far - även han hette Thomas - var född i österfärnebo i Västmanland och dennes far, Martin Gauffin, var smed och född 1590 i Belgien.

 

Den som bar det största ansvaret för värvningen av valloner till Sverige var förstås Louis DeGeer som drev bruken i Norrköping och Finspång, men många kom också till bergslagen i Uppland, Västmanland och Dalarna.

Tillbaks