gen

TillbaksBrita
Wessel

1770-1842
?
?
?
?
?
?
Henrik
Groth

1772-1817
?
?
Erik
Frisell

1789-1853
Carl
Groth

1803-1873
?
?
?
?
?
?
Anders
Holm

1801-1858
?
Carl
Groth

1803-1873
?
?
Axel
Gauffin

1841-1916
Carl
Groth

1831-1908
Axel
Frisell

1868-1957
Axel
Gauffin

1877-1964
Britta
Groth

1884-1958
Erik
Frisell

1896-1993
Jan
Gauffin

1923-2014
Mona
Frisell

1925-2001
-
Barn (klicka för att stega ner i trädet)
-
-
-
-