Föräldrar:

Tillbaks

Mona
Frisell

1925-2001
-
-
-